Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem homecredit.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Homecredit.pl Sp. z o.o. (dalej: Homecredit) z siedzibą przy ulicy Dygasińskiego 12/1, 51-153 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 578645, z kapitałem zakładowym 5.000 złotych (opłacony w całości), numer NIP 8952054355, REGON 362690240.

§2. Czyje dane przetwarzamy

Homecredit przetwarza dane osób, które:

  • odwiedzają Serwis,
  • przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu,
  • korzystają z usług świadczonych przez Homecredit.

§3. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Dane osób odwiedzających Serwis pozostają dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie. W trakcie sesji Serwis zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu:

  • realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem Homecredit.pl (obsługa zgłoszeń, które Pani/Pan do nas kieruje np. poprzez formularz kontaktowy)– podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu. 

§4. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 

§5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

§6. Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§7. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres kontakt@homecredit.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

§8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

§9. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

§10. Ciasteczka

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

  • zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu,
  • statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu,
    Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach – opcjach swojej przeglądarki.

§11. Dostęp do danych osób trzecich

Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Homecredit mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do takiego dostępu.
Dane osobowe przetwarzane w zbiorach Homecredit mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§12. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Homecredit oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§13. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres kontakt@homecredit.pl

§14. Zmiany Polityki Prywatności

Homecredit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.