Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny na podstawie Art. 13 RODO

 

§1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Homecredit.pl Sp. z o.o. (dalej: Homecredit) z siedzibą przy ulicy Dygasińskiego 12/1, 51-153 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 578645, z kapitałem zakładowym 5.000 złotych (opłacony w całości), numer NIP 8952054355, REGON 362690240.

§2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Proszę napisać do na adres e-mail kontakt@homecredit.pl lub adres pocztowy Homecredit.pl Sp. z o.o., ul. Dygasińskiego 12/1, 51-153 Wrocław.

§3. Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana wraz z przesłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu. 

§4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Dane osób odwiedzających Serwis pozostają dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie. W trakcie sesji Serwis zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu:

  • realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem Homecredit.pl (obsługa zgłoszeń, które Pani/Pan do nas kieruje np. poprzez formularz kontaktowy)– podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu. 

§5. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Pinią/Pana następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Pani/Panu usługę:

  • imię, nazwisko
  • adres e-mail i numer telefonu.

§6. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Homecredit w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres kontakt@homecredit.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem 

§7 .W jakich sytuacjach może Pani/Pan sprzeciwić się wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Pani/Pan ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania  danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan znalazł się.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

§8. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wspomagają obsługę użytkowników Homecredit, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

§9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

§10. Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 

§11. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.