Kredytowe ABC

Kredyt

Środki pieniężne przekazanie przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na konkretny cel, na ustalonych w umowie warunkach. Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym … Czytaj więcej...

Kredyt hipoteczny

Jest przeznaczony na zakup nieruchomości (mieszkania, budowy lub zakupu domu) i zabezpieczony jego hipoteką, co oznacza, że w razie zaprzestania spłaty bank może przejąć nieruchomość.

Kredyt konsolidacyjny

To kredyt przeznaczony na spłatę innych, wcześniej zaciągniętych kredytów. Charakteryzuje się dłuższym okresem spłaty i niższym oprocentowaniem, dlatego jest korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców posiadających kilka różnych zobowiązań. … Czytaj więcej...

LTV

To wskaźnik określający stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Wyliczany przy ocenie ryzyka kredytowego. Jego wartość zmienia się w okresie spłaty kredytu.

Wkład własny

Środki finansowe wniesione przez kredytobiorcę przed uruchomieniem kredytu z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji będącej przedmiotem kredytowania.

Historia kredytowa

Historia kredytowa to Twój finansowy życiorys – daje on wgląd bankom w to, na ile solidnie i terminowo spłacasz swoje długi w postaci spłat pożyczek, innych kredytów, kart kredytowych i debetowych … Czytaj więcej...

Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości lub innych wybranych prawach (m.in. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego). Stanowi ono zabezpieczenie spłaty danej wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego. Dzięki … Czytaj więcej...

Transza

Jedna z części przyznanego kredytu wypłacana najczęściej przy realizacji budowy lub remontu domu/mieszkania oraz podczas zakupu lokalu na rynku pierwotnym. Podział kredytu na transze zostaje określony w umowie w zależności … Czytaj więcej...

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest badana przez banki przed udzieleniem kredytu. Krótko mówiąc, bank musi mieć pewność, że stać nas na zaciągnięte zobowiązanie, że nasze dochody pozwolą pokryć ratę zadłużenia. Zdolność … Czytaj więcej...

Zobowiązania

Wszystkie obciążenia kredytowe kredytobiorcy (w tym rata wnioskowanego kredytu/pożyczki), obciążenia alimentacyjne, rentowe, obowiązania z tytułu poręczeń i inne.

Ubezpieczenie na życie a kredyt

Jeśli bierzesz kredyt pod zakup nieruchomości, to ubezpieczenie na życie stanowi niezbędne zabezpieczenie przyszłości dla całej rodziny. Daje ono poczucie bezpieczeństwa oraz wiarę w to, że w razie kalectwa lub śmierci … Czytaj więcej...

Rekomendacja S

Od 1 lipca 2014 r. przy udzielaniu kredytów obowiązuje Rekomendacja S, wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą waluta kredytu musi być zgodna z walutą największej części … Czytaj więcej...