Ubezpieczenie pomostowe

Zabezpieczenie banku, płatne przez klienta do momentu dostarczenia odpisu księgi wieczystej potwierdzającego wpis hipoteki zabezpieczającej kredyt.

Comments are closed.