EURIBOR

Stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro. EURIOBOR jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów w euro.

Comments are closed.