Weksel

Papier wartościowy zobowiązujący wystawcę weksla do zapłaty określonej kwoty w oznaczonym terminie.

Comments are closed.