W jakiej walucie rozliczany jest hipoteczny kredyt walutowy?

Kredyt hipoteczny walutowy rozliczany jest w walucie obcej, czyli jest spłacany w tej walucie, w której został przez bank udzielony (najczęściej jest to GBP, euro, USD, CHF).

Comments are closed.