Raty równe

Raty kapitałowo-odsetkowe, które zakładają spłatę kapitału i odsetek tak, żeby wysokość raty w całym okresie spłaty była taka sama; w miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje.

Comments are closed.