Prowizja

Opłata za przyznanie kredytu, płatna przed jego uruchomieniem lub doliczana do kwoty przyznanego kredytu.

Comments are closed.