Okres kredytowania

Okres od dnia uruchomienia środków z tytułu kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Comments are closed.