Jakie korzyści wiążą się z kredytem walutowym?

Kredyty w walutach obcych są szczególnie korzystne dla osób zarabiających w walucie obcej – te osoby nie ponoszą ryzyka kursowego. Główną zaletą kredytów walutowych jest to, iż w porównaniu do kredytów w walucie krajowej ich oprocentowanie opiera się na niższych stopach zagranicznych, a to oznacza niższe raty odsetkowe płacone przez klienta.

Kredyty w walucie obcej oprocentowane są obecnie na poziomie ok. 3% (LIBOR 3M + marża).

Comments are closed.