Czy można ubiegać się o kredyt uzyskując dochód granicą?

W przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą wymagane jest obligatoryjnie zaświadczenie o zatrudnieniu na formularzu banku oraz inne dokumenty w zależności od banku kredytującego (np. wyciągi z ROR i kart kredytowych zazwyczaj z trzech ostatnich miesięcy itp…). Jest to ten sam zestaw dokumentów jak przy dochodach uzyskiwanych w Polsce, z tym że bank wymaga aby zostały one przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Comments are closed.