Czy można spłacić kredyt wcześniej i jakie klient ponosi koszty?

Kredyt może zostać spłacony wcześniej, jednak w zależności od banku, który udzielił kredytu taka spłata może być obwarowana dodatkowymi opłatami, co wynika z zawartej z klientem umowy kredytowej.

Comments are closed.