Co to jest ubezpieczenie na życie? Czy zawsze banki wymagają ubezpieczenia na życie?

To rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenia na czas określony (tzw. terminowe), w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w ściśle określonym czasie.

Niekiedy wymaga się od kredytobiorcy ubezpieczenia na życie wraz z cesją praw na bank. Generalnie powoduje to wypłacenie bankowi przez firmę ubezpieczeniową wszelkich należności z tytułu kredytu w razie ciężkiej choroby klienta, jego śmierci oraz niezdolności do pracy zarobkowej.

Comments are closed.