Co to jest rekomendacji S i jakie są jej założenia?

Rekomendacja S są to wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego skierowane do banków i wprowadzające konieczność dywersyfikacji portfela kredytowego banków. Według założeń wskazanych w rekomendacji S kredytobiorca zaciągający kredyt walutowy może przeznaczyć na spłatę miesięcznej raty nie więcej niż 42% swoich dochodów. Do sumy 42% przychodów wlicza się również raty pozostałych kredytów i zobowiązań pożyczkowych. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej klienta bank ma obowiązek przyjąć maksymalnie 25-letni okres spłaty kredytu. Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy dany bank jest skłonny pożyczyć kredytobiorcy pieniądze na przykład na 25 czy 40 lat.

Comments are closed.