Aneks

…zmian warunków umowy. Aneks jest podpisywany przez strony umowy w przypadku, gdy kredytobiorca zmienia warunki zawartej umowy kredytowej np. walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty kredytu, zmienia okres kredytowania itp.

Comments are closed.