Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości lub innych wybranych prawach (m.in. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego). Stanowi ono zabezpieczenie spłaty danej wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego. Dzięki hipotece wierzyciel (w przypadku kredytu jest nim bank) może dochodzić zaspokojenia (czyli spłaty długu) z danej nieruchomości, np. w przypadku niewypłacalności dłużnika.
Wraz z udzieleniem kredytu hipotecznego wierzyciel zostaje wpisany w księgę wieczystą nieruchomości. Wpis pozostaje tak długo, jak długo kredyt hipoteczny nie zostanie spłacony.

Comments are closed.